E-shop v režimu katalogu. Nelze provádět objednávky.

close
Výměna a vrácení zboží
Obchodní podmínky
Informace

  

Stalo se něco s produktem? Potřebujete jej k nám zaslat na reklamaci? Níže Vám popíšeme jak na to.

Postup reklamace:

1. vytiskněte si přiložený formulář - REKLAMACE

2. vyplňte veškeré informace, hlavně popis závady, adresu a způsob, jakým budete chtít reklamaci vyřídit

3. přiložte k formuláři kopii dokladu o koupi (účtenku)

4. zboží důkladně zabalte proti poškození a zašlete na naši novou adresu: Premium Apparel s.r.o. (Shopyshop), Na Vyhlídce 1190/32, Zábřeh 789 01

Jakmile nám reklamace přijde, tak budete o jejím přijetí informováni emailem.

Potřebujete se na něco zeptat?

Zde je na nás kontakt: +420 732 767 573 nebo email: [email protected]

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady Shopyshop.cz.

Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců. U zakoupeného zboží slouží daňový doklad (účtenka) zároveň jako záruční list.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Také není uznána závada způsobena neodborným zásahem a to zejména neodbornou opravou. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s popisem závady. Mělo by mít uvedenou i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

  

Fakturační údaje

Premium Apparel s.r.o. (Shopyshop.cz)

se sídlem

Edvarda Beneše 332/7

Olomouc 779 00

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.shopyshop.cz